Tasarım ve Yazılım

SQL Sayısal Veri Toplama (Sum) Fonksiyonu

SQL’de SUM toplama fonksiyonu bir sütundaki sayısal değerleri toplama işlemi yapmak için kullanılır. Bu fonksiyon, bir veya daha fazla sütunda yer alan tüm sayısal değerleri toplar ve sonucu döndürür. Bu yazıda, SQL’de SUM() fonksiyonu hakkında daha detaylı bilgi vereceğiz.

SQL SUM() fonksiyonu aşağıdaki şekilde kullanılır:

SELECT SUM(sutun_adi) FROM tablo_adi;

Bu örnekte, “sutun_adi” değişkeni, toplamının hesaplanacağı sütunun adını temsil eder ve “tablo_adi” değişkeni, sütunun bulunduğu tablonun adını temsil eder.

SQL Birden Fazla Sütunda Toplama İşlemi

SQL SUM() fonksiyonu, birden fazla sütunda toplama işlemi yapmak için de kullanılabilir. Bu durumda, SUM fonksiyonu, her bir sütundaki değerleri toplar ve sonuçları birleştirir. Aşağıdaki örnekte, “sutun1” ve “sutun2” sütunlarındaki değerlerin toplamı hesaplanmaktadır:

SELECT SUM(sutun1), SUM(sutun2) FROM tablo_adi;

SQL Gruplama ile Toplama İşlemi

SQL SUM() fonksiyonu, GROUP BY ifadesi kullanılarak gruplama işlemiyle birlikte de kullanılabilir. Bu durumda, fonksiyon, her bir grup için toplamı hesaplar ve sonuçları gruplandırır. Aşağıdaki örnekte, “gruplama_sutunu” sütununa göre gruplanmış “tablo_adi” tablosundaki “sutun_adi” sütunundaki değerlerin toplamı hesaplanmaktadır:

SELECT gruplama_sutunu, SUM(sutun_adi) FROM tablo_adi GROUP BY gruplama_sutunu;

SQL Filtreleme İşlemi ile Toplama

SQL SUM() fonksiyonu, WHERE ifadesi kullanılarak filtrelenebilir. Bu durumda, fonksiyon, belirli bir koşulu karşılayan sütunlardaki değerlerin toplamını hesaplar. Aşağıdaki örnekte, “tablo_adi” tablosundaki “sutun_adi” sütunundaki değerlerden sadece “filtre_sutunu” sütunundaki değerleri 5’ten büyük olanların toplamı hesaplanmaktadır:

SELECT SUM(sutun_adi) FROM tablo_adi WHERE filtre_sutunu > 5;

SQL SUM() fonksiyonu, bir veya daha fazla sütundaki değerlerin toplamını hesaplamak için kullanılan bir SQL işlevidir. Bu fonksiyon, bir sütunda bulunan değerleri veya birden fazla sütunda bulunan değerleri toplayabilir ve gruplama ve filtreleme işlemleriyle birlikte kullanılabilir. Bu fonksiyon, veritabanlarında toplama işlemleri yapmak için sıklıkla kullanılır ve SQL sorgularının performansını artırmak için optimize edilebilir.

Yorum yaz